Thông báo trả Giấy phép lái xe

Cập nhật lần cuối: 2024-04-14

Ngày Sát hạch Hạng xe Tình trạng Cập nhật ngày Ghi chú
13/4/2024 Ô tô Chưa có GPLX 2024-04-14
13/4/2024 Ô tô Chưa có GPLX 2024-04-14
13/4/2024 A1 Chưa có GPLX 2024-04-14
09/4/2024 A2 Chưa có GPLX 2024-04-14
06/4/2024 A1 Chưa có GPLX 2024-04-14
02/4/2024 A1 Chưa có GPLX 2024-04-14
30/3/2024 Ô tô Chưa có GPLX 2024-04-14
30/3/2024 A1 Chưa có GPLX 2024-04-14
23/3/2024 A1 Đã có GPLX 2024-04-11
16/3/2024 Ô tô Đã có GPLX 2024-04-02
16/3/2024 A1 Đã có GPLX 2024-04-02
13/3/2024 A1 Đã có GPLX 2024-04-02
12/3/2024 A2 Đã có GPLX 2024-04-02
09/3/2024 A1 Đã có GPLX 2024-03-23
02/3/2024 A1 Đã có GPLX 2024-03-16
24/02/2024 Ô tô Đã có GPLX 2024-03-08
31/01/2024 Ô tô Đã có GPLX 2024-02-15
phone-icon
facebook-icon
zalo-icon