Tải phần mềm học Lý thuyết

Bấm vào đây để tải phần mềm học Luật GTĐB

(Phần mềm chạy trên nền Windows, không hỗ trợ trên điện thoại và macbook)

 

Bấm vào đây để tải phần mềm học Mô phỏng

(Phần mềm chạy trên nền Windows, không hỗ trợ trên điện thoại và macbook, với trường hợp đã cài trước ngày 01/7/2024, vui lòng tải thêm file update tại đây)

 

Bấm vào đây để xem 120 đáp án Mô phỏng

 

THÔNG TƯ 05/2024/TT-BGTVT NGÀY 31/3/2024 (Xem)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2024/NĐ-CP NGÀY 16/4/2024 (Xem)