Trường hợp nâng hạng B-D. Học viên đã có giấy phép lái xe hạng B2 Ngày trúng tuyển giấy phép lái xe hạng B2 tại thời điểm nộp hồ sơ nâng