Lịch Thi Sát Hach Môtô Hạng A1 Tháng 09/ 2018

  • Ngày 08 /09/ 2018  Lúc 13h

( Hạn chót nộp hồ sơ 03/09 )

  •  Ngày 15 /09 /2018  Lúc 13h

( Hạn chót nộp hồ sơ 10/09 )

  • Ngày 22 /09 /2018  Lúc 13h

( Hạn chót nộp hồ sơ 17/09 )

  • Ngày 29 /09 /2018  Lúc 13h

( Hạn chót nộp hồ sơ 24/09 )

Chuẩn bị : 8 ảnh 3*4 nền xanh và photo 1 cmnd không cần thị thực.

Quý học viên có thể đến trường để hoàn tất thủ tục khám sức khỏe để tiết kiệm thời gian cho quý học viên.

Phí khám 150.000/ 1 lần